Huisregels – Tandartspraktijk Picavet – Koudekerke

Huisregels

Om uw bezoek aan onze praktijk zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij een aantal huisregels.
Door onze praktijk te bezoeken, aanvaardt u onze huisregels.

• Wij behandelen uitsluitend na afspraak.
• Wij vragen u om 5 minuten voor uw afspraak in onze praktijk aanwezig te zijn.
• Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.
• De door ons verstuurde herinneringsmail aan uw afspraak dient alleen als extra service. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
• Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen etc.
• U dient ons zo snel mogelijk te informeren over wijzigingen in persoonlijke gegevens, zoals wijzigingen in verzekering, adres, medicijngebruik, etc.
• In verband met de hygiëne is het niet toegestaan te eten en te drinken in de wachtruimte en de behandelkamers. Ook het meenemen van huisdieren is verboden. Hulphonden zijn hierop een uitzondering, neemt u hiervoor eerst contact op met onze praktijk.
• Roken en het gebruik van alcohol en drugs (of onder invloed hiervan zijn) in de praktijk is niet toegestaan.
• Uw mobiele telefoon dient gedurende uw verblijf in de praktijk op stil te worden gezet.
• Wilt u een foto, film of geluidsopname maken? Vraag dan vooraf toestemming aan degenen die in beeld komen of te horen zijn. Wij vragen u de privacy van patiënten en de medewerkers te respecteren, ook op sociale media.
• Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten. Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de balie.
• De nota van de behandeling dient binnen de gestelde termijn betaald te zijn. Voldoet u niet (tijdig) aan de betalingsverplichting, dan kunnen wij de (vervolg)afspraak uitstellen tot dat de nota (volledig) voldaan is.
• Wij gaan respectvol met elkaar om. Uit daarom geen fysiek en/of verbaal geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie of ander ongewenst gedrag. Agressief gedrag en geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en zal leiden tot uitschrijving.