Kwaliteit – Tandartspraktijk Picavet – Koudekerke

Kwaliteit

Bij ons staan goede zorg en aandacht voor uw gebit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit.
Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar.
Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

 • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
 • Lezen vakliteratuur
 • Volgen van bij- en nascholing
 • Bijwonen intercollegiaal overleg
 • Bijwonen studiegroepen
 • Interne scholing
 • Kennistoetsen
 • Implementatie van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
 • Bezoeken klinische avonden
 • Kwaliteitsaudit
 • KRT erkend patiënttevredenheidsonderzoek
 • Visitatie

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs.
Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op.
Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.