Spoedgevallendienst – Tandartspraktijk Picavet – Koudekerke

Spoedgevallendienst

Avonddienst
Heeft u in de avond of in de nacht dringend tandheelkundige hulp nodig, zoals voor ongevallen, nabloedingen of acute pijn, dan is er op Walcheren vanaf 17.00 uur een dienstdoende tandarts bereikbaar. Een tandartsbezoek in de avond of nacht dient in alle gevallen contant te worden afgerekend. Wilt u hiermee rekening houden.

De dienstdoende tandarts is bereikbaar via telefoonnummer: 0118-744022

Weekenddienst
Voor spoedgevallen in het weekend kunt u zich wenden tot de dienstdoende tandarts.
De spreekuren komen vanwege de Coronacrisis te vervallen.
Spoedeisende behandelingen vinden uitsluitend plaats na telefonisch overleg.
De dienstdoende tandarts is voor spoedeisende zaken bereikbaar op telefoonnummer 0118-744022
Wilt u er rekening mee houden dat ook in het weekend consulten en/of behandelingen contant moeten worden afgerekend.
De weekenddienst gaat in op vrijdagmorgen om 08.00 uur.

Klik hier om de dienstdoende tandarts te vinden.