KNMT-visitatie – Tandartspraktijk Picavet – Koudekerke

KNMT-visitatie

In onze praktijk staat goede mondzorg voorop.
Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft de praktijk zich laten visiteren.
Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de
beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de
loep. Ze kijken naar:

  • De evaluatie van de zorg, de protocollen en vaktechnisch handelen;
  • Het patiëntenperspectief en de patiëntveiligheid;
  • Het functioneren van de praktijk;
  • De professionele ontwikkeling van de tandartsen en medewerkers.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en
aanbevelingen. Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het
verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het
visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit
voorop staat!

Datum KNMT-visitatie:
Deze praktijk is gevisiteerd op 06-11-2019 en heeft hier een certificaat voor ontvangen.